Bakgrund

 • Sommaren 2020 överlät OK Skärmjägarna sin gamla klubbstuga till HJS-Vansbro OK
 • Stugan är en gammal flottarbarack och har ett fint läge invid Vanåns strand.
 • Platsen har ett kulturhistoriskt värde då flottningen varit en betydelsefull sysselsättning för Vansbro under 1900-talet

Syftet

 • Att skapa en trevlig och funktionell stuga för orienteringsverksamheten och för andra
 • Att synlig- och tillgängliggöra hela friluftsområdet för fler genom uppmärkta löpslingor, skapa skogsutegym och anlägga grillplats mm
 • Skapa en naturlig samlingspunkt för friluftslivet i kommunen då det i dagsläget saknas
 • Att bevara och lyfta historien om flottningstiden som var en anledning till att samhället bildades. Erbjuda möjlighet för skolklasser att göra besök.

Målet

 • Att skapa en funktionell klubbstuga för åretruntverksamhet där fler barn, ungdomar och vuxna kan få en naturlig samlingspunkt
 • Att anpassa stugan till all form av aktivitet kopplat mot friluftsliv såsom friluftsdagar för skolor, lägerverksamhet, fritids sommarlovsveckor o.s.v
 • Att locka fler, främst barn och unga, att börja orientera eller intressera sig för annan friluftsverksamhet som skidor, terränglöpning eller MTB-cykling
 • Att underlätta för kommunala verksamheter att bedriva friluftsaktiviteter som kan göra skillnad i folkhälsan

Vad behöver vi för att förverkliga våra mål?

 • Modernisera klubbstugan och anpassa den efter dagens behov
 • Finansiering: Allmänna arvsfonden, RF-SISU och HJS-Vansbro OK genom eget arbete och investering.

Vanåskiljet