Orienteringsvänner,

tänkte skriva några rader och berätta vad som händer i vårt projekt Vanåskiljet! Projektet handla som bekant om att söka medel från olika fonder för att kunna rusta upp och modernisera vår fina klubbstuga vid Vanåns strand.

Vi började 2021 med att skapa en projektplan för att komma fram till vad vi vill göra med stugan. Vi inventerade också vilka fonder och förbund som skulle kunna vara aktuella för att finansiera just vårt projekt. Offerter inhämtades från olika håll för att få en uppfattning om vilka pengar som skulle krävas för att få vår stuga i det skick som önskades och modernt utrustad.

I juni lämnades en 65 sidor stor ansökan in till Allmänna arvsfonden med en gedigen beskrivning om vad vi har för visioner med klubben, stugan och motionsområdet omkring. Ungefär samtidigt lämnades en ansökan in till RF-SISU där vi ansökte om pengar för sådana utgifter som inte Allmänna arvsfonden täcker.

Arvsfonden kommer fatta ett beslut om vår ansökan under februari.

Vanåskiljet gruppen /Maria