2023-08-22

Tiden springer iväg och vips så har det gått några månader…! Här kommer en uppdatering om vad som hänt under våren efter att vi hade mötet med vår handläggare på Arvsfonden.

I slutet av april påbörjades ett rivningsarbete där all fast inredning togs bort. John, Alf och några fler ägnade många timmar åt att plocka bort bastun och befintliga inventarier i omklädningsrummet. Panelen, som höll god kvalité, togs ner bräda för bräda för att sparas till en eventuell ny bastu längre fram.

Den 1 maj hade vi en ordentlig arbetsdag på plats där vi tog ur spikarna ur bastupanelen och packade den i buntar för förvaring, rev alla inventarier i köket, frigjorde den platsbyggda bänken i det blivande köket och flyttade den till väggen mellan dörrarna i stora rummet. Den berömda artistlogen revs och vi kunde konstatera på märkena i golvet att både bänken och garderoben ”artistlogen”, var platsbyggda. All övrig lös utrustning flyttades också in i stora rummet liksom all köksutrustning. I princip sparades allt. Båda smårummen på västra gaveln som ska bli omklädningsrum är därför nu helt skalade liksom mellanrummet som vi hädanefter kallar ”Nya köket”. Det stora rummet, som användes som matsal för flottningsarbetarna, går numera under namnet ”Flottarrummet” och det är tänkt att framöver användas vid större samlingar.

I maj och juni hade projektgruppen ett antal digitala möten där stort och smått diskuterats. De olika ämnesområdena har fördelats på projektgruppens medlemmar och de digitala mötena fortlöper nu var tredje vecka där vi utgår från ett fastställt protokoll och varje deltagare får redogöra för sina åtaganden.

I slutet av juni hade vi ytterligare en fysisk träff på plats i Skiljet för att döma av några frågeställningar och funderingar som lyfts och som kräver just att man är på plats. Allt rivningsarbete var då klart och rummen gapade tomma.

Det material i form av saker, handlingar och bilder/tavlor som finns om flottningen sedan tidigare och som förvarats i stugan har sparats och alla maskinskrivna handlingar vi hittat har vi dokumenterat elektroniskt för att bevara för eftervärlden.

Vi har träffat en snickare från Vansbro snickerifabrik på plats vid Skiljet för att de skulle titta på fönstren i Flottarrummet och mäta dem för att kunna inkomma med en offert, vilket de också gjort. Det är arbetshypotesen just nu, att vi behåller de gamla fönstren i Flottarrummet men byter till treglasfönster i övriga huset.

Det som står för dörren närmast är ett grävningsarbete som ska göras på framsidan för att installera en godkänd avloppsanläggning med infiltration. Steget därefter är att påbörja arbetet inomhus och börja bygga upp rummen från grunden igen för att senare kunna börja med inredningen.

 

Det är ett spännande projekt som håller på ta form!

11 april 2023  

Som de flesta vet vid det här laget så har vi blivit beviljade ett stöd på 1.373 miljoner av Allmänna arvsfonden för att modernisera vår klubbstuga. Idag har vi haft uppstartsmötet med vår handläggare Hanna Wigertz Andersson och i och med det kändes det som att YES, NU ÄR VI IGÅNG! Spännande och läskigt på samma gång! Mötet var en information och vägledning om hur vi ska ta oss an vårt projekt och hur vi ska fortsätta samverka gentemot arvsfonden, vilka krav de ställer på oss och vilket stöd de kommer kunna vara under projektets gång. De är vana vid liknande projekt som vi står i startgroparna inför och de kommer kunna hjälpa oss när vi kör fast i dokumentation eller ekonomiska redovisningsfunderingar.

På söndag den 16 april, i samband med orienteringsupptakten vid Skiljet, tänkte vi ha en liten information för alla intresserade om dagens möte. Vad som sas, hur vi tänker framåt, vem som ska hålla i trådarna framöver….högt och lågt.  Alla intresserade är välkomna att lyssna och ställa frågor. Även om vi kommer leja bort det mesta av arbetet så kommer vi också att behöva hjälp med diverse sysslor så känner du att du har lust att bidra, vilket vi hoppas många gör, så kom och anmäl ditt intresse. Det är roligare ju fler vi blir och det kommer finnas uppgifter till alla.

Juni 2022  

Orienteringsvänner,

tänkte skriva några rader och berätta vad som händer i vårt projekt Vanåskiljet! Projektet handla som bekant om att söka medel från olika fonder för att kunna rusta upp och modernisera vår fina klubbstuga vid Vanåns strand.

Vi började 2021 med att skapa en projektplan för att komma fram till vad vi vill göra med stugan. Vi inventerade också vilka fonder och förbund som skulle kunna vara aktuella för att finansiera just vårt projekt. Offerter inhämtades från olika håll för att få en uppfattning om vilka pengar som skulle krävas för att få vår stuga i det skick som önskades och modernt utrustad.

I juni lämnades en 65 sidor stor ansökan in till Allmänna arvsfonden med en gedigen beskrivning om vad vi har för visioner med klubben, stugan och motionsområdet omkring. Ungefär samtidigt lämnades en ansökan in till RF-SISU där vi ansökte om pengar för sådana utgifter som inte Allmänna arvsfonden täcker.

Arvsfonden kommer fatta ett beslut om vår ansökan under februari.

Vanåskiljet gruppen /Maria