• Orienteringsverksamheten är en sport för alla!
  • Gynnar folkhälsan i allmänhet och barns hälsa i synnerhet vilket i sin tur påverkar studieresultat och välmående