Lite information om

Vad är orientering?


Orientering är i sin ursprungsform att utövaren ska ta sig från start till mål och däremellan besöka ett antal kontroller. Man får enbart använda karta och kompass som hjälpmedel för att hitta kontrollerna. Start, kontroller och mål ska vara markerade både på kartan och i terrängen.

Enligt traditionen i orientering är det en självvald väg i okänd terräng som gäller, där den tävlande under tävlingsmoment ska genomföra orienteringen självständigt.

Det finns fyra grenar inom orienteringsförbundet. Du kan läsa mer om dessa här nedanför.

traning-lopande-barn

Orienteringslöpning (OL)
Utövaren tar sig fram till fots och till hjälp har hen en karta, kompass och oftast en kontrollbeskrivning. En konstrollbeskrivning beskriver helt enkelt vart kontrollen sitter mer exakt, till exempel på vilken sida huset den sitter.

Mountainbikeorientering (MTB-O)
Påminner mycket om skidorienteringen, men istället för skidor används en cykel. Även här framgår det hur åkbarheten är på vägar och stigar med hjälpt av kartan.

Skidorientering (SKID-O)
Utövaren tar sig fram till största delen med skidor istället. Kravet är att du måste medföra komplett skidutrustning från start till mål. Ofta förflyttas man mellan olika skidspår, med olika kvalitét vad avser åkbarhet. Detta är något som framgår på kartan.

Precisionsorientering (PRE-O)
Här spelar den fysiska förmågan ingen roll. Här framförs utövaren på en väg eller större stig, där även en rullstolsbunden ska kunna ta sig fram. Här finns istället flera kontrollstationer, där man på avstånd ska bestämma vilken av en eller flera orienteringsskärmar som sitter korrekt utifrån den karta, banpåtryck och kontrollbeskrivning man fått.