stugan

  • Stor och rymlig stuga med rejäl stomme som varit klubbstuga för orienteringsklubben i många år
  • Skulle kunna användas i många syften såsom motionscentral, undervisnings- och möteslokal, lägerverksamhet och mycket annat